در مورد رشته طراحی دوخت فنی وحرفه ای
طرح درس توسط خانم باغخانی تهیه شده است. با تشکر از همکاری ایشان

تهیه کننده : بتول باغخانی

سال تحصیلی : 92-91

پایه : دوم

درس: مبانی هنرهای تجسمی

فعالیت های تکمیلی

هدف کلی هر جلسه

عنوان درس

فصل ها

روز وتاریخ جلسه

هفته ها

ماه ها

تهیه ی آلبوم

آشنایی با عناصر بصری نقطه

آشنایی با دانش آموزان – شناسایی وسایل و ابزار کار (شابلون)

بخش اول

فصل اول

چهارشنبه 5/7/91

 

اول

مهرماه

اجرای کار در آلبوم

نقطه و جای گیری نقطه همسان و غیر همسان

تعریف نقطه و موقعیت های نقطه در کادر

فصل دوم

12/7/91

دوم

اجرای کار در آلبوم

تجمع و پراکندگی در کادر نشان دهد

تراکم و انبساط نقطه همسان وغیرهمسان

ادامه فصل دوم

19/7/91

سوم

تهیه ی بریده ی روزنامه که سایه روشن را نشان می دهد

اجرای نقطه همسان و غیرهمسان در کادر (گردش چشم)

گردش چشم و وترام

ادامه فصل دوم

26/7/91

چهارم

انجام کارهای کارگاهی به صورت آلبوم و بریده ی روزنامه

ترکیب وتصویرو انواع خط رااجرانماید

آنالیز نقطه  خط و انواع خط

ادامه فصل دوم

3/8/91

اول

آبان ماه

اجرا در آلبوم

اجرای خطوط به صورت تراکم و انبساط

مبحث خط ، تراکم انبساط به وسیله خط

ادامه فصل دوم

10/8/91

دوم

اجرای کار در آلبوم

اجرای خطوط به صورت سایه روشن

حالات خط و کاربرد خط بوسیله سایه روشن

ادامه فصل دوم

17/8/91

سوم

بریده ی روزنامه جهت آنالیز و اجرای کار کارگاهی

سطوح غیر تخت و انواع خط

سطح غیر تخت و خط نقطه منفی و آنالیز خط

ادامه فصل دوم

24/8/91

چهارم

اجرای کار در آلبوم

اشنایی با سطح هندسی وغیرهندسی و ترکیب و تصویر سطوح

سطح و انواع ان و سطوح اصلی

ادامه فصل دوم

1/9/91

اول

آذر ماه

اجرای کار کارگاهی به صورت آلبوم

ریزش و سطح مربع ، منحنی به وسیله خط و نقطه

خصوصیات سطوح

ادامه فصل دوم

8/9/91

دوم

اجرای کار در آلبوم

آشنایی با حجم های اصلی و تکرار و چرخش سطوح اصلی

حجم و انواع آن و حجم نمایی در نقاشی تا آخر فصل

ادامه فصل دوم

15/9/91

سوم

اجرای کار در آلبوم

آشنایی با فرم های هندسی و ابداع فرم های جدید – ترکیب نقطه- خط و سطوح با انواع آن

شکل و فرم و ترکیب

فصل سوم

22/9/91

چهارم

دیدن آلبوم های تکمیلی

ارزشیابی

امتحان مبانی هنرهای تجسمی

ــــــــــــ

29/9/91

پنجم

ـــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

امتحانات

ـــــــــ

6/10/91

اول

دی ماه

ـــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــ

امتحانات

ـــــــــ

13/10/91

دوم

اجرای کارآلبوم

آشنایی با بافت های ترسیمی و تصویری

بافت

ادامه فصل سوم

20/10/91

سوم

اجرای کار آلبوم

انجام دادن تعادل و توازن با نقطه خط و سطح

تناسب طلایی تعادل و توازن

فصل چهارم

27/10/91

چهارم

استفاده از تصاویر کتب مختلف و اجرای کار آلبوم

انجام پنج نوع کنتراست در کادر

کنتراست

ادامه فصل چهارم

4/11/91

اول

بهمن ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای کار آلبوم

انجام کارهای حرکت و 2 نوع ریتم

حرکت و ریتم

ادامه فصل چهارم

11/11/91

دوم

اجرای کار آلبوم

اجرای کار کارگاهی و شناسایی ریتم ها

ادامه ریتم و انواع آن

ادامه فصل چهارم

18/11/91

سوم

تهیه آلبوم و اجرای کار

شناخت سه رنگ اصلی و اجرای کارکارگاهی از فصل نهم

فضا سازی درهنرهاو مفهوم رنگ و شناسایی سه رنگ اصلی از فصل نهم

فصل پنجم و ششم فصل نهم اجرای کارکارگاهی

25/11/91

چهارم

تهیه آلبوم و کاردرآلبوم

رنگهای درجه دوم را بشناسد وبتواند آنها رابسازد

رنگ چیست؟ فیزیک رنگ و رنگهای درجه دوم از فصل نهم

ادامه فصل ششم و هفتم

2/12/91

اول

اسفندماه

کاکارگاهی و تهیه  آلبوم

چگونگی ساخت رنگهای درجه سوم از فصل نهم

ترکیب افزایش و کاهش و رنگها درجه سوم از فصل نهم

ادامه فصل هفتم و نهم

9/12/91

دوم

کاردر آلبوم

کشیدن چرخه رنگ ایتن و قرار دادن رنگها در چرخه رنگ

شاخصه های اصل رنگ و کشیدن چرخه رنگ ایتن

فصل نهم و هشتم

16/12/91

سوم

کاردرآلبوم

اجرای باند و قرار سه رنگ اصلی در باند

ته رنگ و درخشندگی رنگ

ادامه فصل هشتم

23/12/91

چهارم

ـــــــــــــــ

ــــــــــــــــــ

تعطیل رسمی

ــــــــــ

30/12/91

پنجم

ــــــــــــ

ــــــــــــــ

تعطیل رسمی

ــــــــــــ

7/1/92

اول

فروردین ماه

کارآلبوم

شناسایی و اجرای باند سه  رنگ اصلی

شدت یا خلوص رنگ وکنتراست کیفیت و نمود اثرات متقابل رنگ

ادامه فصل هشتم

14/1/92

دوم

کارآلبوم

شناسایی واجرای سه رنگ درتصویر

کنتراست ته رنگ

فصل دهم

21/1/92

سوم

آلبوم کارگاهی تیرگی وروشنایی به صورت تصویر کنتراست رنگهای سرد و گرم به صورت تصویر

شناسایی و اجرای این دو کنتراست

کنتراست تیرگی وروشنایی و کنتراست رنگهای سردوگرم

ادامه فصل دهم

28/1/92

چهارم

آلبوم کار و تمرین رفع اشکال

شناسایی هنرجویان با رنگهای مکمل از سه طریق به صورت باند

کنتراست رنگهای مکمل وادامه کارکنتراست رنگهای سردوگرم

ادامه فصل دهم

4/2/92

اول

اردیبهشت ماه

تهیه آلبوم و دیدن آلبوم ها و رفع اشکال

اجرای کارکارگاهی و کنتراست کمیت به صورت باند یا شکل

کنتراست همزمانی و تصویر جانشین  و کنتراست کمیت

ادامه فصل دهم

11/2/92

دوم

تهیه آلبوم توسط هنرجویان و دیدن آلبوم های تکمیلی

شناخت هنرجویان با اشکال اصل و رنگهای آنها و ترکیب اشکال به فرمهای دیگر و رنگهای ترکیبی

هماهنگی رنگها و شکل رنگ

ادامه فصل دهم

18/2/92

سوم

ـــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــ

امتحان مبانی هنرهای تجسمی

ـــــــــــــ

25/2/92

چهارم

ـــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

امتحانات

ــــــــــــ

1/3/92

اول

خردادماه

ــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

امتحانات

ــــــــــــ

ـــــــــــــــ

دوم

ــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــ

امتحانات

ــــــــــــ

ـــــــــــــــ

سوم

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ساعت 11:10  توسط محمدی |